Tarieven en Abonnementen

Intake en onderzoek na verwijzing €47,00
Screening, intake en onderzoek €50,00
Screening €15,00
Intake en onderzoek na screening €40,00
Intake en onderzoek aan huis €59,00
Zitting oefentherapie aan huis €50,00
Zitting oefentherapie €38,00
Telefonische zitting oefentherapie €38,00
Zitting psychosomatische oefentherapie €50,00
Zitting psychosomatische oefentherapie aan huis €65,00
Zitting Geriatrie €45,00
Zitting Geriatrie aan huis €60,00
Zitting Kinderoefentherapie €50,00
Zitting Kinderoefentherapie aan huis €65,00
Eénmalig kinderoefentherapeutisch rapport €50,00
Instructie/overleg ouders van de patiënt €50,00
Groepsbehandeling 2 personen €38,00
Groepsbehandeling 3 personen €27,00
Groepsbehandeling 4 personen €20,50
Groepsbehandeling 5-10 personen €15,50
Niet nagekomen individuele afspraak* €38,00
Niet nagekomen groepsbehandeling** €20,00
Abonnementen
10 rittenkaart: €75,00 per kaart
1 keer per week: €30,00 per maand
2 keer per week: €45,00 per maand
3 keer per week: €55,00 per maand
* Van toepassing indien de afspraak niet 24 uur van tevoren is afgezegd
** Betalingsvoorwaarden Praktijk voor Oefentherapie zijn van toepassing