Teenpower

Teenpower

Teenpower

Heeft uw kind moeite met bewegen, overgewicht en/of te veel of te weinig zelfvertrouwen? Dan is één van onze gecombineerde leefstijl programma’s misschien wel iets voor u en uw kind. 

ABCesar heeft 3 leefstijlinterventies ontwikkeld:
Peuterpower     2,5 – 4 jaar
Powerkids           4 – 12 Jaar
Teenpower         12 – 16 jaar

Bij Peuterpower, Powerkids en Teenpower wordt er samen met u gewerkt aan de gezondheid van uw kind. U wordt begeleid door een actief team vol passie die bestaat uit meerdere oefentherapeuten, fysieke groepstrainers en weerbaarheidstrainers (Rots en Water). Deze unieke combinatie maakt het mogelijk om vanuit drie invals hoeken zorg op maat te kunnen bieden en een veilige omgeving voor uw kind te crëeren.

Daarnaast hebben we een nauwe samenwerking met:
• huisartsen
•JGZ: Jeugdartsen
•schoolleerkrachten / interne begeleiders
•Dietetiek
•sport – en welzijnsorganisaties in de wijk

Samen werken we aan:

• Het verbeteren van de energie, conditie en kracht;
• Het verbeteren van de manier van bewegen;
• Sport en spelvormen;
• Het vergroten van de kennis van gezonde voeding en beweging;
• Het vergroten van het zelfvertrouwen;
• Het leren samenwerken en ervaren van succes;
• Het doorsporten bij een lokale sportvereniging.

Het programma duurt 3 maanden intensief:
• 3 maanden 2 keer per week 1 tot 1,5 uur groepstraining;
• 3 groepstrainingen waaraan de ouders deelnemen;
• 5 ouderbijeenkomsten over (op)voeding, bewegen en sportverenigingen;
• Begeleiding van een diëtist;
• Moederbijeenkomsten; “Ontspannen kun je leren”;
• Bezoek, kennismaking en proefles bij sportaanbieders.

Het doel van het programma is het ontwikkelen van een actieve en gezondere manier van leven voor kinderen met overgewicht, beweegachterstand en gedragsproblematiek.

U als ouder wordt actief betrokken en heeft een centrale rol tijdens het programma.

 

Informatie
Voor wie?
Wat gaan we doen
Waar en wanneer
Vergoeding
Verwijzing

• Een verwijzing van de huisarts of schoolarts is verplicht.

Afspraak maken